Voor ouders

Het CLB staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding.
In het CLB werken dokters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
Samen zoeken deze mensen naar een geschikt antwoord op je vraag.

Je kind wordt op school goed opgevolgd. Wanneer de leerkrachten zich zorgen maken over je kind, wordt dit besproken op een overlegmoment tussen school en CLB.
We zoeken samen hoe we jou verder kunnen helpen. Soms zijn verdere stappen (onderzoek, gesprekken,…) nodig om meer zicht te krijgen op het probleem. Hierbij worden jullie – mits akkoord van je kind - steeds zoveel als mogelijkbetrokken .

Ben je bezorgd of heb je vragen over de gezondheid, het leren en ontwikkelen, het welbevinden of onderwijsloopbaan van je kind, dan kan je ook zelf, los van de school, met ons contact opnemen.
Kunnen wij je niet helpen, dan leggen we je uit waar je wel terecht kan.
Ouders zijn vrij om hulp voor hun kind al dan niet te aanvaarden. Volgende opdrachten behoren echter tot de verplichte werking van het CLB:

 • Medisch onderzoek
 • Opvolgen van aanwezigheden op school
 • Begeleiding bij overstap naar buitengewoon onderwijs

Eerst luisteren we naar jouw vraag. We zoeken samen naar wat er aan de hand is. We stellen een aantal vragen, soms laten we je een vragenlijst invullen.

We proberen zoveel als mogelijk ook een gesprek te hebben met je kind. Soms gebeurt dit ook onmiddellijk samen met de ouders, afhankelijk van de wensen en de noden. Het opvragen en delen van informatie met de school doen we mits de toestemming van de ouders of de toestemming van de leerling (indien 12 jaar en ouder).

Dan bespreken we de verzamelde informatie op het CLB-team. Is de situatie duidelijk, dan geven we informatie en advies. Dat kan gaan over wat je zelf kan doen, welke hulp je kan krijgen en over wat er op school kan gebeuren.

Het is soms aangewezen om verder onderzoek te doen. We doen dat ofwel zelf ofwel verwijzen we naar een andere hulpverlener. Met dit onderzoek willen we te weten komen wat er precies aan de hand is en kunnen we de hulpverlening hierop afstemmen.

Als deze buiten onze werking valt, verwijzen we je door naar een andere dienst.

Het CLB werkt samen met heel wat organisaties en we hebben ook informatie en adressen waar je met vragen terecht kan buiten onze werking. Ook als we doorverwijzen naar een andere hulpverlener kan je op ons blijven rekenen. We bezorgen – met de toestemming van je ouders - alle gegevens zodat die hulpverlener niet opnieuw hetzelfde werk hoeft te doen.
Samen met de school volgen we dan je dossier verder op.

We werken:

 • in het belang van de leerling: de leerling staat centraal in onze begeleiding.
 • discreet en in vertrouwen: we zijn verbonden aan het beroepsgeheim. We geven geen persoonlijke informatie door zonder de toestemming van de leerling of ouders.
 • samen met de school aan de begeleiding van leerlingen maar we blijven onafhankelijk.
  Als CLB kunnen we een ander standpunt innemen dan de school.
  Het belang van de leerling blijft onze eerste bekommernis.
 • in het bijzonder voor leerlingen die minder kansen krijgen (leefsituatie, beperkingen, ...).
 • gratis.