Voor leerlingen

VCLB staat voor Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
In een CLB werken we in team met artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen en verpleegkundigen.
Je kan er terecht met je vragen of problemen over school of thuis:

 • Over gezondheid
 • Over leer- en studieproblemen
 • Over de schoolloopbaan
 • Over het welbevinden op school of thuis
Er wordt samen met jou, je ouders, en indien gewenst de school een antwoord gezocht op elke vraag.
Het CLB werkt discreet en onafhankelijk. Je kunt er steeds terecht voor gratis advies of een vrijblijvend gesprek.

Evaluatie medisch onderzoek

Klik op deze link en vul het evaluatie formulier in.

Je kan bij ons terecht met vragen over:

 • Gezondheid
 • Leren en studeren
 • Gedrag en opvoeding
 • Studie- en beroepskeuze

Je moet naar het CLB voor:

 • Medisch onderzoek
 • Onwettige afwezigheden op school
 • Een overstap naar het buitengewoon onderwijs


We werken gratis, discreet en volledig onafhankelijk van je school

Je kunt met je vraag in eerste instantie

 • ofwel op school terecht (leerlingenbegeleider, klastitularis, vertrouwenspersoon)
 • ofwel kun je rechtstreeks contact opnemen met het CLB (via telefoon, mail, website, eens langskomen...)
  In een gesprek met jou of via mail proberen we je vraag te verkennen

Je wordt op school goed opgevolgd. Wanneer de leerkrachten merken dat het minder goed met je gaat, bespreken ze dit met jou. Dit kan soms al heel wat helpen.

Als de leerkracht denkt dat je verder hulp nodig hebt, wordt dit – mits jouw goedkeuren, besproken op een overlegmoment met het CLB. We zoeken samen hoe we jou verder kunnen helpen.

Soms zijn verdere stappen (onderzoek, gesprekken,…) nodig om meer zicht te krijgen op het probleem. Hierbij worden jij en je ouders steeds betrokken en verdere stappen worden steeds met jou besproken.

Je kan ook zelf, los van de school, met ons contact opnemen. Kunnen wij je niet helpen, dan leggen we je uit waar je wel terecht kan.

In overleg met jou bekijken we samen welke de volgende stappen kunnen zijn. Misschien heb je voldoende aan extra informatie of een extra gesprek.

Soms is verder onderzoek nodig (test, vragenlijst, medisch onderzoek,...),

Je CLB- contactpersoon zal eventueel overleg plegen met andere CLB-medewerkers.

Met jouw toestemming kan er ook contact opgenomen worden met je ouders of school.