VCLB staat voor Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

In een CLB werken we in team met artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen en verpleegkundigen.
Je kan er terecht met je vragen of problemen over school of thuis:

  • Over gezondheid.
  • Over leer- en studieproblemen.
  • Over de schoolloopbaan.
  • Over het welbevinden op school of thuis.
Er wordt samen met de ouders, de leerling en indien gewenst de school een antwoord gezocht op elke vraag.
Het CLB werkt discreet en onafhankelijk.
Je kunt er steeds terecht voor gratis advies of een vrijblijvend gesprek.

Wat doet het CLB?

Wat het CLB kan doen:

Multidisciplinair Team

Het CLB als Multidisciplinair Team

Het Vrij CLB Izegem heeft vanuit Integrale Jeugdhulp een erkenning als Multidisciplinair Team (MDT).
Als MDT kunnen wij aan de hand van een aanmeldingsdossier of A-document niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aanvragen. Dit kan zowel voor hulp in de Bijzondere Jeugdzorg als voor hulp georganiseerd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

De aanvraag wordt opgemaakt in samenwerking met alle betrokken partijen. Er wordt gezocht naar gepaste hulp die aansluit op de vraag van het gezin. De visie en mening van zowel ouders als de minderjarige komen aan bod.

Bekijk onze infobrochure over MDT